Historia CFL

EL CENTRE DE FORMACIÓ DEL LABERINT

El Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona es va crear l’any 1917, sota la direcció de l’arquitecte i paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981) fins al 1937. El 1933, Parcs i Jardins, a idea del mateix Rubió, es va inaugurar una escola de jardineria a Montjuïc, pionera i un referent en la jardineria a Catalunya i a l’Estat espanyol en la formació per a Professionals i Afeccionats, amb professors com Miquel Aldrufeu Gurgui (1889-1948) i Joan Pañella i Bonastre   (1916-1992). L’objectiu de l’escola era formar joves per a personal tècnic del Servei Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat i, a més, fomentar sempre l’afició per la jardineria entre la ciutadania.

Als anys seixanta, van néixer els Cursos per Afeccionats, que van gaudir d’un gran èxit. L’any 1969 s’obren els estudis a les noies i l’increment d’alumnes obliga, en el curs 1975-1976, a ampliar les aules i posar en marxa altres serveis, com el de biblioteca. El 1986, la Generalitat va equiparar per fi el programa d’estudis amb la Formació Professional de 2n grau de tres cursos de Tècnic Especialista en Jardineria.

Amb això, la Direcció de Parcs i Jardins va haver de trobar un nou espai per als Cursos d’Afeccionats que ara no tenien cabuda en l’Escola: el Palau dels Marquesos de Llupià i Alfarràs (només restaurat l’ala dreta a l’any 1994) en els Jardins del Laberint del districte d’Horta-Guinardó, un jardí-museu obert al públic amb un interessant patrimoni històric i artístic. El 1993, doncs, s’inaugura el Centre de Formació en Jardineria i Paisatge “Rubió i Tudurí” (conegut com a Centre de Formació del Laberint ).

Per als aficionats, el centre presenta un ventall de cursos per a diversos nivells, així com cursos monogràfics especialitzats, xerrades i jornades tècniques per millorar els coneixements dels gestors, els tècnics i els professionals dels espais verds i el paisatge en l’àmbit urbà. L’abril del 1994, s’hi posen en marxa els Cursos Tècnics Especialitzats per formar i reciclar el col·lectiu de professionals de la jardineria, i a banda, ofereix programes i metodologies adaptats a cada públic, amb la incorporació dels darrers avenços tècnics i ambientals.

El professorat del CFL està format principalment per mestres jardiners, tècnics de Parcs i Jardins, amb tot tipus de professionals d’entitats, empreses i centres universitaris, a més, de comptar amb els jardins del Laberint d’Horta, els vivers, les instal·lacions pròpies, les eines i la maquinària de Parcs i Jardins. A més, de visites a jardins públics i privats de Catalunya i arreu.

LA BIBLIOTECA DEL CFL

La Biblioteca del Centre de Formació del Laberint (CFL) depèn de la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. És una biblioteca de referència especialitzada en jardineria i paisatgisme, d’accés obert a totes les persones interessades en aquests temes.

 El seu fons documental també recull temes de botànica, disseny de jardins, flora i floricultura, arboricultura, parcs i jardins de Barcelona i el món, i altres matèries afins com l’ecologia, el medi ambient, la biodiversitat o l’horticultura. El fons es nodreix de monografies, obres de referència, publicacions periòdiques, documentals i normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Part del fons inicial té els seus orígens en la Biblioteca de l’Escola Rubió i Tudurí i que ha anat ampliant fins a integrar més de 4.000 volums.

Cal destacar, també, la col·lecció especial sobre la vida i obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte, dissenyador de jardins i urbanista nomenat director de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona el 1917. 

El fons documental en suport paper i en format electrònic està integrat i es pot consultar al Catàleg de l’Ajuntament de Barcelona BCNexplor@ i al Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de les Universitat de Catalunya ( CCBUC )