El Jardín perdido

El jardin perfecto
Précy, Jorn de. “El Jardín perdido” , Barcelona, 2018.

El Jardín perdido

Un petit gran llibre d’un jardiner diletant. Jorn de Precy (Reikiavik, 1837 – Oxfordshire, 1916). Va publicar «The Lost Garden» al 1912. Propietari d’un parc de 4 ha a Oxfordshire, el jardí de Greystone.

Resum la seva filosofia amb deu capítols. Del genius loci, passant per les nimfes, al jardí com a lloc de desobediència, fins a definir el jardí selvàtic, ens va deixant una idea constant, acostant-nos a la natura, fem els nostres jardins al nostre gust però sempre tenint cura de l’entorn, plantes salvatges al costat de plantes cultivades en harmonia. La natura guiada pel jardiner, afirma. De la seva amistat amb Gertude Jekyll, neix la idea que la casa sembli un espai lliure, que el jardí s’obri camí cap a l’interior de la casa. Preguntar-se què serà del jardí, és preguntar-se què serà de la humanitat? La jardineria serà una forma de rebel·lió. Els verdaders jardins seran llocs insubmisos, fora de les normes. Els jardins sobreviuran com espais de dissidència. És un tractat singular. A la seva mort i més tard la del seu jardiner, no queda res de Greystone. Convertit en hotel als anys cinquanta, el jardí es va transformar justament en tot el que ell odiava.

A M R. Associada n° 17

Podeu llegir les primeres 28 pàgs a:   Elboomeran Comentaris:   El Pais , Le Monde

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *