Declaracio de principis

Amics del Centre de Formació Laberint és una associació sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és donar suport i impulsar la divulgació de la jardineria. Com amants de la natura i defensors acèrrims de totes les espècies animals i vegetals que existeixen en el nostre planeta, estem molt preocupats per l’actual situació de crisi climàtica i les seves múltiples conseqüències catastròfiques.

Recentment, experts internacionals de Nacions Unides han publicat un informe en el qual alerten sobre la sisena extinció d’espècies que pateix el nostre planeta, bàsicament a causa de l’activitat humana. En aquesta nova era antropogènica, els experts anuncien que durant les pròximes dècades podrien desaparèixer fins a 1.000.000 d’espècies, algunes de les quals ni tan sols coneixem, per la qual cosa la gran pèrdua de biodiversitat anirà acompanyada de la pèrdua de coneixement.

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml

Així doncs, des de la nostra associació volem adoptar totes les mesures que tenim a l’abast per a reduir al màxim la petjada ecològica i participar de forma activa en la divulgació i el foment d’alternatives sostenibles en l’àmbit de la jardinera: 

– Activitats formatives sobre l’ús responsable de l’aigua.

– Activitats formatives sobre compostatge i reciclatge de material de jardineria

– Reducció i reutilització al màxim del plàstic en totes les nostres activitats

– Punts de reciclatge de paper, plàstic i compost

Convidem els socis d’Amics del Centre de Formació del Laberint a contribuir amb el seu gra de sorra a les tres R: Reducció / Reutilització / Reciclatge, amb la finalitat que cadascun col·labori a reduir la seva pròpia petjada ecològica. Petites aportacions com la reducció en l’ús de materials de plàstic o l’ús sostenible de l’aigua i l’energia en les nostres llars, poden semblar accions minses, però sens dubte sumaran i repercutiran de forma significativa en el futur del nostre planeta i en la supervivència dels milions d’espècies que l’habiten.